Get formatted list    Pages: [1][2][3][4][5]  
 
Peer-reviewed journal papers | Conference
 
     
  111. (2022j) Ge-Qi Mao, Zhao-Yi Yan, Kan-Hao Xue*, Zhengwei Ai, Shengxin Yang, Hanli Cui, Jun-Hui Yuan, Tian-Ling Ren, and Xiangshui Miao,

DFT-1/2 and shell DFT-1/2 methods: electronic structure calculation for semiconductors at LDA complexity,

Journal of Physics: Condensed Matter 34, 403001 (2022).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  110. (2022i) Yiqin Gong, Fan Ye, Qiliang Zhu, Wei Yan, Jianhua Shen*, Kan-Hao Xue*, Yihua Zhu*, and Chunzhong Li,

Highly stable halide perovskites for photocatalysis via multi-dimensional structure design and in situ phase transition,

Dalton Transactions 51, 11316 (2022).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  109. (2022h) Hanli Cui, Shengxin Yang, Jun-Hui Yuan*, Li-Heng Li, Fan Ye, Jinhai Huang, Kan-Hao Xue*, and Xiangshui Miao,

Shell DFT-1/2 method towards engineering accuracy for semiconductors: GGA versus LDA,

Computational Materials Science 213, 111669 (2022).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  108. (2022g) Chengxu Wang, Ge-Qi Mao, Menghua Huang, Enming Huang, Zichong Zhang, Junhui Yuan, Weiming Cheng, Kan-Hao Xue, Xingsheng Wang*, and Xiangshui Miao,

HfOx/AlOy Superlattice-Like Memristive Synapse,

Advanced Science 9, 2201446 (2022).


Available operations:         Cited by: On Google:

Copyright (2022) the authors, published by John Wiley & Sons, Inc., NJ, USA. This article is an OPEN ACCESS article and may be found at https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202201446.
 
     
  107. (2022f) Yi-Fan Lu, Hao-Yang Li, Yi Li*, Li-Heng Li, Tian-Qing Wan, Ling Yang, Wen-Bing Zuo, Kan-Hao Xue, and Xiang-Shui Miao,

A High-Performance Ag/TiN/HfOx/HfOy/HfOx/Pt Diffusive Memristor for Calibration-Free True Random Number Generator,

Advanced Electronic Materials 8, 202200202 (2022).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  106. (2022e) Zhao-Yi Yan, Kan-Hao Xue*, Zhan Hou, Yang Shen, He Tian, Yi Yang, and Tian-Ling Ren*,

Quasi-Fermi-Level Phase Space and its Applications in Ambipolar Two-Dimensional Field-Effect Transistors,

Physical Review Applied 17, 054027 (2022).


Available operations:         Cited by: On Google:
 
     
  105. (2022d) Peng Yuan, Ge-Qi Mao, Yan Cheng, Kan-Hao Xue*, Yunzhe Zheng, Yang Yang, Pengfei Jiang, Yannan Xu, Yuan Wang, Yuhao Wang, Yaxin Ding, Yuting Chen, Zhiwei Dang, Lu Tai, Tiancheng Gong, Qing Luo*, Xiangshui Miao, and Qi Liu,

Microscopic mechanism of imprint in hafnium oxide-based ferroelectrics,

Nano Research 15, 3667 (2022).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  104. (2022c) Chaochen Wang, Fan Ye, Jianhua Shen*, Kan-Hao Xue*, Yihua Zhu*, and Chunzhong Li,

In situ loading of Cu2O active sites on island-like copper for efficient electrochemical reduction of nitrate to ammonia,

ACS Applied Materials and Interfaces 14, 6680 (2022).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  103. (2022b) Yan Cheng, Zhaomeng Gao, Kun Hee Ye, Hyeon Woo Park, Yonghui Zheng, Yunzhe Zheng, Jianfeng Gao, Min Hyuk Park, Jung-Hae Choi, Kan-Hao Xue, Cheol Seong Hwang*, and Hangbing Lyu*,

Reversible transition between the polar and antipolar phases and its implications for wake-up and fatigue in HfO2-based ferroelectric thin film,

Nature Communications 13, 645 (2022).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  102. (2022a) Sheng-Guang Ren, Run Ni, Xiao-Di Huang, Yi Li*, Kan-Hao Xue, and Xiang-Shui Miao,

Pt/Al2O3/TaOX/Ta Self-Rectifying Memristor With Record-Low Operation Current (<2 pA), Low Power (fJ), and High Scalability,

IEEE Transactions on Electron Devices 69, 838 (2022).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  101. (2021m) Ying Zhang, Ge-Qi Mao, Xiaolong Zhao*, Yu Li, Meiyun Zhang, Zuheng Wu, Wei Wu, Huajun Sun, Yizhong Guo, Lihua Wang, Xumeng Zhang, Qi Liu, Hangbing Lv, Kan-Hao Xue*, Guangwei Xu, Xiangshui Miao, Shibing Long*, and Ming Liu*,

Evolution of the conductive filament system in HfO2-based memristors observed by direct atomic-scale imaging,

Nature Communications 12, 7232 (2021).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  100. (2021l) Jun-Hui Yuan, Kan-Hao Xue*, Jiafu Wang, and Xiangshui Miao,

Designing stable 2D materials solely from VIA elements,

Applied Physics Letters 119, 223101 (2021).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  99. (2021k) Li-Heng Li, Kan-Hao Xue*, Lan-Qing Zou, Jun-Hui Yuan, Huajun Sun, and Xiangshui Miao,

Multilevel switching in Mg-doped HfOx memristor through the mutual-ion effect,

Applied Physics Letters 119, 153505 (2021).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  98. (2021j) Lei Tong, Zhuiri Peng, Runfeng Lin, Zheng Li, Yilun Wang, Xinyu Huang, Kan-Hao Xue, Hangyu Xu, Feng Liu, Hui Xia, Peng Wang, Mingsheng Xu, Wei Xiong, Weida Hu*, Jianbin Xu, Xinliang Zhang, Lei Ye*, and Xiangshui Miao,

2D materials¨Cbased homogeneous transistor-memory architecture for neuromorphic hardware,

Science 373, 1353 (2021).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  97. (2021i) Yuan Qin, Li-Heng Li, Zhaoan Yu, Feihong Wu, Danian Dong, Wei Guo, Zhongfang Zhang, Jun-Hui Yuan, Kan-Hao Xue*, Xiangshui Miao, and Shibing Long*,

Ultra-High Performance Amorphous Ga2O3 Photodetector Arrays for Solar-Blind Imaging,

Advanced Science 8, 2101106 (2021).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  96. (2021h) Zhifang Tan, Jincong Pang, Guangda Niu*, Jun-Hui Yuan, Kan-Hao Xue, Xiangshui Miao, Weijian Tao, Haiming Zhu, Zhigang Li, Hongtao Zhao, Xinyuan Du, and Jiang Tang*,

Tailoring the electron and hole dimensionality to achieve efficient and stable metal halide perovskite scintillators,

Nanophotonics 10, 2249 (2021).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  95. (2021g) Xinyuan Du, Jiapu Li, Guangda Niu*, Jun-Hui Yuan, Kan-Hao Xue, Mengling Xia, Weicheng Pan, Xiaofei Yang, Benpeng Zhu*, and Jiang Tang,

Lead halide perovskite for efficient optoacoustic conversion and application toward high-resolution ultrasound imaging,

Nature Communications 12, 3348 (2021).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  94. (2021f) Long Liu, Yi Li, Xiaodi Huang, Jia Chen, Zhe Yang, Kan-Hao Xue, Ming Xu*, Huawei Chen, Peng Zhou*, and Xiangshui Miao*,

Low-Power Memristive Logic Device Enabled by Controllable Oxidation of 2D HfSe2 for In-Memory Computing,

Advanced Science 8, 2005038 (2021).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  93. (2021e) Chundong Wang*, Yifan Tian*, Yu Gu, Kan-Hao Xue*, Huachuan Sun, Xiangshui Miao, and Liming Dai,

Plasma-induced moieties impart super-efficient activity to hydrogen evolution electrocatalysts,

Nano Energy 85, 106030 (2021).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  92. (2021d) Tian-Qing Wan, Yi-Fan Lu, Jun-Hui Yuan, Hao-Yang Li, Yi Li*, Xiao-Di Huang, Kan-Hao Xue*, and Xiang-Shui Miao,

12.7 MA/cm2 on-current density and high uniformity realized in AgGeSe/Al2O3 selectors,

IEEE Electron Device Letters 42, 613 (2021).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  91. (2021c) Yun-Lai Zhu, Kan-Hao Xue, Xiao-Min Cheng*, Chong Qiao, Jun-Hui Yuan, Li-Heng Li, and Xiang-Shui Miao,

Uniform and robust TiN/HfO2/Pt memristor through interfacial Al-doping engineering,

Applied Surface Science 550, 149274 (2021).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  90. (2021b) Na Bai, Baoyi Tian, Ge-Qi Mao, Kan-Hao Xue*, Tao Wang, Jun-Hui Yuan, Xiaoxin Liu, Zhaonan Li, Shen Guo, Zuopai Zhou, Nian Liu, Hong Lu, Xiaodong Tang, Huajun Sun*, and Xiangshui Miao,

Homo-layer hafnia-based memristor with large analog switching window,

Applied Physics Letters 118, 043502 (2021).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  89. (2021a) Huachuan Sun, Wei Zhang, Jian-Gang Li, Zhishan Li, Xiang Ao, Kan-Hao Xue, Kostya Ken Ostrikov, Jiang Tang, and Chundong Wang*,

Rh-engineered ultrathin NiFe-LDH nanosheets enable highly-efficient overall water splitting and urea electrolysis,

Applied Catalysis B: Environmental 284, 119740 (2021).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  88. (2020p) Zhishan Li, Kan-Hao Xue, Jinsong Wang, Jian-Gang Li, Xiang Ao, Huachuan Sun, Xiaoqiang Song, Wen Lei, Yulin Cao, and Chundong Wang*,

Cation and anion co-doped perovskite nanofibers for highly efficient electrocatalytic oxygen evolution,

ACS Applied Materials and Interfaces 12, 41259 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  87. (2020o) Wanru Gao, Lixiao Yin, Jun-Hui Yuan, Kan-Hao Xue, Guangda Niu*, Bo Yang, Qingsong Hu, Xinxing Liu, and Jiang Tang,

Lead-free violet-emitting K2CuCl3 single crystal with high photoluminescence quantum yield,

Organic Electronics 86, 105903 (2020).


Available operations:       Cited by: On Google:
 
     
  The 1/5 (th) page; 25 items per page; Total items:111; Pages: [1][2][3][4][5]